EVENTY A TEAMBUILDINGY

X-treme Teambuilds©

 • Ocitol sa Váš tím na „bode mrazu”?
 • Chýba mu potrebný hnací motor a motivácia na dosahovanie žiadaných výsledkov
 • Sú súčasťou Vášho tímu silní jednotlivci, no spoločne netvoria silný tím?
 • Panuje medzi zamestnancami negatívna atmosféra a je potrebné prelomiť ľady a utužiť medzi nimi vzťahy?
 • Potrebujete, aby tím rástol spoločne a zároveň sa rozvíjali aj jednotlivci?
 • Máte skvelých manažérov, no slabých lídrov?
 • Chcete dopriať svojim zamestnancom neopakovateľný spoločný zážitok, ktorý nebude len príjemnou spomienkou, ale obrovskou skúsenosťou, ktorá podporí ich dravosť a kreativitu?

ZABUDNITE NA PREŽITÉ TEAMBUILDINGY A SPÔSOBY MOTIVÁCIE!

ZAŽITE TRANSFORMAČNÝ TEAMBUILDING

Neformálne akcie s atraktívnym programom sú pre zamestnancov nepopierateľne vítanou odmenou. Takéto rekreačné podujatia väčšinou ponúkajú niekoľko hodín zábavy, odkiaľ si s najväčšou pravdepodobnosťou odnesú bezprostredné nadšenie a niekoľko zážitkov s veľmi malou aplikáciou v reálnom a pracovnom živote.

Základom dosiahnutia trvalej zmeny a vnútroskupinovej motivácie je, aby prostredníctvom teambuildingových aktivít vaši zamestnanci ako aj manažéri nadobudli praktické poznatky a zručnosti vedúce k zvýšenej produktivite, efektivite a konštruktívnej spolupráci. Odomkli naplno svoj potenciál, prekonali obavy a strachy a v neposlednom rade si pritom užili množstvo zábavy.

Naše teambuildingy sú cielene zamerané na výsledky, progres a budovanie stability. Sú to jedinečné tréningy osobnostného rozvoja, pri ktorých tuhne krv v žilách, jednotlivci a tímy sú v simulovaných podmienkach nútení siahnuť často na úplné dno svojich možností a prekonávať tak svoje limity.

 

Na mieru potrebám vašej firmy náš tím špecializovaných trénerov a koučov pre vás pripraví nezabudnuteľný teambuilding zameraný na:

 • výkonnostnú motiváciu;
 • efektívnu komunikáciu;
 • verejné vystupovanie;
 • psychológiu predaja;
 • naštartovanie obchodného potenciálu;
 • sebarozvoj leadrov;
 • efektívne vedenie a riadenie tímu;
 • strategický rozvoj;
 • tematické workshopy.

Teambuildingy sú vhodným riešením

 • – pre projektové tímy na zvyšovanie kreativity a motivácie
 • – pre manažment na podporu vzájomnej spolupráce a tímového ducha
 • –  na stres manažment a prevenciu syndrómu vyhorenia
 • – na prehĺbenie alebo vytvorenie vzájomnej dôvery v tímoch
 • – na vytvorenie silného a stabilného kolektívu
 • – na prípravu zamestnancov na zmeny vo firme
 • – na zvýšenie výkonnosti, motivácie a prekonanie vlastných limitov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo nadobudnú jednotlivci absolvovaním nášho teambuildingu?

 • absolútnu vnútornú silu zvládať akékoľvek prekážky, a tým aj tie najnáročnejšie úlohy;
 • ochotu spolupracovať;
 • individuálnu motiváciu;
 • pozitívne naladenie;
 • leaderské zručnosti;
 • chuť na sebe osobnostne i profesionálne pracovať;
 • nové hodnoty a presvedčenia vedúce k efektivite;
 • produktívne nastavenú myseľ;
 • fantastický zážitok.

Čo získate vy?

Relevantné informácie a postrehy o svojom tíme a jednotlivcoch, ktoré možno okamžite aplikovať na:

 • efektívne delegovanie úloh;
 • vylepšenie systému;
 • nastavenie správnej komunikácie;
 • zosúladenie cieľov jednotlivcov s cieľmi firmy;
 • zvýšenie profitu;
 • definovanie motivácie;
 • rozvoj vzťahov a budovanie lojality.

Súčasťou teambuildingu môžu byť silno motivačné a transformačné aktivity ako

Teambuilding na mieru

Viem Vám ponúknuť event, ktorý bude zodpovedať presne Vašim požiadavkám a typu Vášho podnikania.

Dohodnime si osobné stretnutie a nájdeme presne to, čo potrebujete

qwerty